وات:

60

چیپ:

E27

کلوین:

-

طول:

9

عرض(برش):

9

ارتفاع:

30

قطر:

-

رنگ:

White

IP:

دارد

درجه:

-