وات:

18

چیپ:

SAN

کلوین:

3000

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

37

قطر:

14.5

رنگ:

مشکی

IP:

-

درجه:

180