وات:

30

چیپ:

PHILIPS

کلوین:

3000

طول:

17

عرض(برش):

4.5

ارتفاع:

20.5

قطر:

9

رنگ:

مشکی

IP:

-

درجه:

24