وات:

7

چیپ:

SAN

کلوین:

3000

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

31-120

قطر:

4.5

رنگ:

مشکی

IP:

-

درجه:

45