وات:

5

چیپ:

ETI

کلوین:

3000

طول:

8

عرض(برش):

8.5

ارتفاع:

22.8

قطر:

-

رنگ:

WH

IP:

دارد

درجه:

30