وات:

5

چیپ:

ETI

کلوین:

3000

طول:

14.5

عرض(برش):

7

ارتفاع:

6.5

قطر:

5*13

رنگ:

GR

IP:

دارد

درجه:

45