وات:

5

چیپ:

ETI

کلوین:

3000

طول:

8.5

عرض(برش):

8.5

ارتفاع:

4.8

قطر:

7*7

رنگ:

GR

IP:

دارد

درجه:

45