وات:

M40

چیپ:

6*E14

کلوین:

-

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

120

قطر:

46

رنگ:

CH

IP:

-

درجه:

-