وات:

M40

چیپ:

3*E14

کلوین:

-

طول:

-

عرض(برش):

-

ارتفاع:

90

قطر:

38

رنگ:

GR

IP:

-

درجه:

-