وات:

50

چیپ:

EP OSRAM

کلوین:

3000

طول:

152

عرض(برش):

4/5

ارتفاع:

3

قطر:

-

رنگ:

مشکی

IP:

-

درجه:

34