وات:

5

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

14.5

عرض(برش):

7

ارتفاع:

4

قطر:

10.5 و 5.5

رنگ:

خاکستری

IP:

دارد

درجه:

-