وات:

3

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

8/5

عرض(برش):

8/5

ارتفاع:

2/5

قطر:

6/5

رنگ:

خاکستری

IP:

دارد

درجه:

-