وات:

3

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

6

عرض(برش):

6

ارتفاع:

3

قطر:

4

رنگ:

سفید

IP:

دارد

درجه:

-