وات:

3

چیپ:

EP

کلوین:

3000

طول:

6

عرض(برش):

6

ارتفاع:

2

قطر:

5

رنگ:

سفید

IP:

ندارد

درجه:

-