وات:

MAX50

چیپ:

GU10*2

طول:

6/5 و 9

عرض(برش):

11

ارتفاع:

16

قطر:

6/5

رنگ:

gray

درجه:

دارد

کلوین:

-