وات:

16

چیپ:

EP

طول:

23

عرض(برش):

13.5

ارتفاع:

5

قطر:

-

رنگ:

سفید

درجه:

ندارد

کلوین:

3000