وات:

3

چیپ:

EP

طول:

21

عرض(برش):

7

ارتفاع:

9

قطر:

-

رنگ:

سفید

درجه:

دارد

کلوین:

3000